קבורה בקומות


קבורה רמה - קבורה בקומות

הצפיפות ההולכת וגדלה והמחסור בקרקעות בבתי העלמין ברחבי הארץ הביאה לכך שבשנים האחרונות עמלים בחברה קדישא על המצאת פתרונות קבורה יצירתיים, בהתאם להלכה כמובן.

בחלק מבתי הקברות כבר ניתן לראות סוגי קבורה השונים מחלקות הקבר הרגילות שאותן אנו מכירים, כמו קבורה בכוכים, קבורה זוגית וקבורה בקומות.

קבורה בכוכים מתבצעת על ידי הטמנת הנפטר בכוך החצוב בעומקו של הקיר. כך נטמנים נפטרים זה מעל זה בכוכים החצובים, כשבין כל כוך מפרידה אדמה. מה שרואה המשפחה היא קיר ובו קבוע לוח זיכרון המסמן את המקום שבו טמון בן המשפחה. קבורה זו נקראת גם קבורת סנהדרין.

קבורה זוגית היא קבורה שבה נטמנים יחד שני בני זוג, אך לא זה לצד זה כמו בחלקת קבר משותפת נפוצה אלא זה מעל זה, כך שלמעשה נחפר רק קבר אחד עמוק ומעליו מוקמת מצבה אחת יחידה. קבורה זו נקראת גם קבורת מכפלה.

שני פתרונות הקבורה המוזכרים לעיל אכן חוסכים מקום בבית העלמין, אך מצוקת הקרקעות הצריכה פתרון כולל יותר, ובשנים האחרונות משקיעה חברה קדישא משאבים בעידוד קבורה בקומות.

קבורה בקומות


קבורה בקומות - איך קוברים בקומות?

בעצם קבורה בקומות היא קבורה "רגילה", שבה נטמן הנפטר בקבר באדמה. אלא שהאדמה במקרה זה תהיה במפלס גבוה מעל פני הקרקע עצמה. למה הכוונה? בבית העלמין מוקמים כמה מפלסים על עמודים. כל תקרה של קומה אחת היא הרצפה של הקומה שמעליה, ורק הקומה העליונה ביותר נותרת פתוחה לשמיים. כל רצפה מכוסה בשכבת אדמה עבה שבה נחפר הקבר, כך שמבחינה הלכתית הנפטר נקבר באדמה עצמה כמו בקבורה רגילה. פתרון זה חוסך מקום רב ומאפשר לבית העלמין לגדול לגובה במקום להתרחב על חשבון קרקעות מסביב. קבורה זו נקראת גם קבורה רמה.


למה כדאי לבחור בקבורה בקומות?

אין כל הבדל הלכתי בין קבורה רגילה בקרקע בית העלמין ובין קבורה בקומות. הקושי היחיד שיש למשפחות הנפטרים עם הרעיון נובע מההרגל לקבור בקבורה "רגילה" ותו לא. למעשה, לקבורה בקומות יש יתרון ברור: היא מעניקה מחסה מפני הגשם, הרוח והשמש הקופחת, מה שמקל על העולים לקבר. בנוסף לכך, המחסה מפני פגעי מזג האוויר מגן גם על הקבר עצמו, ויעכב את שחיקתה של המצבה, דהייתה ולכלוכה. גם סדקים ושברים במצבה, הנגרמים מחשיפה לפגעי מזג האוויר או כתוצאה מתאונה, יהיו נדירים ביותר במקרה של קבורה בקומות.

בחברה קדישא מקווים שיותר ויותר משפחות יתגברו על הקושי הרגשי ומנסים לעודד את הקבורה בקומות ולהקים מבני קומות המיועדים לכך בכמה שיותר בתי עלמין.

כיוון שפתרון לבעיית הקרקעות לא נראה באופק, וסביר יותר להניח שהבעיה רק תלך ותחריף, יש סיכוי גדול שבעתיד הלא כל כך רחוק קבורה בקומות תהפוך לדרך הקבורה העיקרית והנפוצה ביותר בישראל.