רכישת קבר - מחיר חלקת קבר

להלן קובץ מחיר קבורה בישראל:
בקובץ מפורטים מחירי חלקות קברים בבתי עלמין הסגורים בישראל על פי תעריפי חלקות קברים של משרד הדתות, חברות קדישא השונות ומדינת ישראל.

מחיר קבורה - מחיר רכישת חלקת קבר בישראל

לחץ על הקובץ מצד ימין


* הקובץ מאתר משרד הדתות של ישראל אשר עודכן לאחרונה ב- 3 במרס 2009.