קבורה חילונית

שנים רבות ניטש מאבק על זכותם של אזרחי ישראל היהודים להיקבר לאו דווקא בטקס דתי על ידי החברה קדישא אלה בטקס אזרחי התואם יותר את העדפותיו של המנוח ובני משפחתו.

בשנת 1996 נכנס לתוקפו חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית המאפשר בחירה בקבורה באופן שונה מן הקבורה היהודית המסורתית. טקסי קבורה כאלה זכו לכינוי "קבורה אזרחית" או "קבורה חילונית" למרות שלמעשה, כפי שנראה בהמשך, אין כל מניעה לשלב גם בהם סממנים דתיים, הכול לפי בחירתם של בני המשפחה וכן, אם ישנן בנמצא, הנחיות שהותיר אחריו המנוח.


היכן ניתן להיקבר קבורה חילונית

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית מחייב הקצאת חלקות קבר ב- 21 אתרים לפחות ברחבי הארץ. כיום ניתן למצוא בתי עלמין פרטיים בהם ניתן לערוך טקסי קבורה חילונית בקיבוצים ובמושבים רבים (כגון קיבוץ עינת, משמר השלושה, כפר מסריק, משמרות, גבעת חיים מאוחד ועוד) וכן בערים דוגמת באר שבע וכפר סבא. כמו כן קיימים בתי עלמין רגילים אשר בהם הוקצו אזורים לקבורה חילונית.

בתי העלמין הפרטיים מנוהלים על ידי היישובים בהם הם ממוקמים או על ידי תאגידי קבורה מורשים.

עלפי רוב בתי העלמין הפרטיים הינם מעוצבים, מטופחים, מרווחים ובאופן כללי יפים יותר מבתי העלמין הממלכתיים.

לרשימת בתי עלמין פרטיים >>


מי הפונים לקבורה חילונית

שלוש סיבות עיקריות מובילות אזרחים ישראלים לבקש להיקבר קבורה חילונית:

• הסיבה העיקרית כיום הינה השקפת עולם חילונית של הנפטר ובני משפחתו כך שאינם חשים עוד בנוח עם ניהול טקס הקבורה בהתאם לכללי המסורת היהודית דווקא.

• סיבה נוספת היא כי בתי העלמין הממלכתיים הפכו צפופים, מסועפים ולעיתים מתוחזקים ברמה מינימאלית בלבד. המעוניינים להיטמן למנוחת עולמים במקום מטופח ונאה יותר יכולים עתה לפנות לבתי עלמין פרטיים.

• הסיבה השלישית היא כי יש מי שאינם נחשבים יהודים עלפי ההלכה וככאלה, אם תטופל קבורתם על ידי חברה קדישא לא יזכו להיקבר במיקום או בטקס מכובדים דיים.


טקסי קבורה חילונית

טקס הקבורה החילונית יוגדר כולו על ידי בני משפחתו של הנפטר אשר יעשו זאת כמובן בהתאם להנחיות שהותיר אחריו, אם הינן בנמצא. למעשה אין כל מניעה כי הטקס יהיה זהה לחלוטין לטקס קבורה יהודי דתי, לרשות חברות המספקות שירותי קבורה אזרחית גם רבנים וחזנים היכולים לקחת חלק בטקס שכזה ואף לנהל את כולו.

טקסי קבורה חילוניים מאופיינים ברב גוניות. רבים בוחרים להשמיע מוסיקה, לקרוא שירים, לשאת נאום או דברי הספד, לעיתים אפילו מוקרנת מצגת.

האפשרות לבחור בתכנים ובאופן בו ינוהל טקס הקבורה קוסמת לרובד רחב בחברה היהודית חילונית בישראל. בנוסף, רבים היכולים להרשות זאת לעצמם מעדיפים להיקבר בבית עלמין פרטי מטופח ומתוחזק ברמה גבוה מבתי העלמין הרגילים.

מסיבות אלה גובר משנה לשנה הביקוש לטקסי קבורה חילונית. נראה כי אין כל פסול במגמה זו אך כבר היום הפערים בין עלויות קבורה רגילה לקבורה חילונית גבוהים ומצער יהיה אם זו תהפוך עם הזמן לנחלתם של העשירים בלבד.